עבודות הלחמת אלומינים

בדרך כלל משמש לצנרת יניקה או גדישה וסעפות יניקת אוויר

עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים
עבודות הלחמת אלומינים