קאטבאק

קאטבאק (Cat Back) הוא החלק האחורי והאחרון של מערכת הפליטה, בו בדרך כלל יושב דוד המשתיק רעשים ומאזן את אקוסטיקת הצליל

קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק
קאטבאק